neljapäev, 1. oktoober 2015

Pussipäätuste nimedest ja tõest ja õigusest

Et kõik puhtsüdamlikult ülesse tunnistada nigu oli, pian alustama sellest, et Rõivase Taavi kutsus mu ühel kaunil päival välla ja teatas, et akaku ma tegelema prubleemiga, mis Eesti rahvast rängaste kurnab ja rõhub. Jessas, mõtlesi' ma, nüid siis suratasse minu kraesse kõik need korruptsiuunid ja vähene tittede arv ja rahva pagemine meie targa ja iilgava valitsemise käest Soomemaale. A' siis tuli välla, et kõikse põletavam prubleem on oopistükkis pussipäätuste nimedes. Et rahvas loeb, kuda pussipäätuste siltidel on nimed omastavas käändes ehk sisaldavad lühendeid, langeb siipeale valukrampides maha ja raputab jõuetus vihas taiva poole rusikaid. Ma küll tähendasi', et mul põle see kirjatehnika nii käppas ku mõnel teisel, a' Taavi lohutas, et põle ullu, ma saada' sul' pisut abiväge. Mis teha, jumal taivas, pääministr riigilaivas, nigu öeldasse, ku ütleb, et üppa, siis tuleb üpata.

Nu ja täna siis oligi see "abivägi" mul kabinetti ukse taga. Oma paarkümmend Bossi Uugu ehk Armani pintsakutesse riietatud poisiohtu, a' see-eest kindla parteilise silmvaatega asjapulka. Tutvustasid end järgemüüda, et pussipäätuste nimede strateegilise planeerimise pääspetsialist ja pussipäätuste ümmernimetamise kesksete arenguperse...pektiivide analüütik ja kes nad sial kõik olidki. Esialgeline ametlik ja kammitsetud õhkkund sulas kiireste üles, ku ma lauasahtlist sinna mustadeks päivadeks peidetud Laua Viina lagedale tõin, et hei-hoo, hei-hoo, käib tüü ja vile koos. Piab märkima, et tüü saigi kohe suure oo sisse, ehkki ühest putlist mudugi ei jätkund ja ma saatsi' pussipäätuste pääkomitee ülemnõuniku ku kõikse nadima aukraadiga tegelinski paar korda puhvtisse uue järele. Nu va'est ruhkem ku paar korda, igatahes Ligi Jürgen märkis järgmine päev, et parketi ja vaipade kulumine mu kabinetti ja puhveti va'elisel trajektuuril olnud palja silmaga selgeste näha. Ja lossi valvand polisseinik nimetas, et oli leidnud mu pussipäätuste nimede ülemkomissariaadi asedirekturi rippumas sissepääsu tõkkepuu külles ja jorisemas selle tõusmise ja langemise taktis, et Talse üles, Talse alla. Miskid Jaapani turistid pildistasid viil teist agaralt ja kiid seletas, et Eestimaa ainumas kutseline tsirkus asub siinsamas Toompea lossis ja on rõõm, et saja ja ühe klouni kõrvale on viimas' ommeti ka üits agrobaat palgatud. A' nüid kõigest järgemüüda.

Ma juhatasi' koosoleku sisse, et kallid kaasvõitlejad, meie ees seisab ajaluuline ülesanne ja va'el on ühele mehele, tähendab mulle, määratud saatuse ehk pääministeri poolt juhatada rahvas süngetest varjuorgudest ereda päikesepaiste kätte. Ja et pussipäätuste ümmernimetamisega kaasnevad ammendamatud võimalused Eestimaa rahva puliitiliseks arimiseks ehk kasvatamiseks, et need tuurakad lõpuks ommeti aru saaks, ku kultsete ja arukate riigijuhtidega neid õnnistatud on. Ja et selleks tuleb meil nüid ennast ületada ja pussipäätuste kõrval ka mõningad uulitsad ümmer nimetada. Küll ma omme meile ületüü eest preemiad korraldan. Kahjuks ei saa ma tüüprutsessi siinkohal lugejale üksikasjades kirjeldada, sest eriti selle lõpuosa jäi mulle kudagi äguseks, ehkki üldmulje oli meeldiv, mille põhjust tuleb ilmselgeste otsida rängast vaevanägemisest oma riigi ja rahva üvanguks, mida avalikkus ja eriti mõningad nõnnanimetatud "ajakirjanikud" paraku innata ei mõista. Igastahes avastasi' ma ommikul tüülaua taga ärgates oma ammaste vahelt muu sodi kõrvalt kooliatlasest väljarebitud Tallinna kaarti ja sellele olid kõik uued uulitsa- ja pussipäätuste nimed kenasti kirja saand.

Tõsi, mõnes kuhas olime me pisut liiale läind ja need pian ma vist maha tõmmama. Näituseks Korruptsiuuni (end Vabaduse) puiestee ja Tallinna Sadama (end Valdeku) tänava ristumise kohal seisid kirjas Kiili ja Kaljuranna pussipäätused. Narva maantee oli ümmernimetatud Kuluüvitiste prospektiks ja sellega ristuvad uulitsad mu kullegide-kaasriigikogujate järgi. Ristmike lähistel asuvad pussipäätused kandsid nimesid nigu Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, Dodge Ram 1500 Sport Crew ja nõnna edasi. Nummereid vististi nimedes olla ei tohtind? Kadrioru lossi viiv A. Weizenbergi uulits oli ültse kaheks jagatud, nii et esimene puul kandis Evelini tupiktänava ja teine puul Ieva Kupce Iela nime. Läti keeles ei tohi vist ka üits Eestimaa tänavanimi kõlada? A' selle kõigega tegelen ma iljem, praegast lõhub pea suurest tüütegemisest ulluste otsas ja suus on sihuke maitse, nigu oles' paar päiva ainult neid Torma vallas äste mahamaetud ja siis lennutõusnud sigu söönd.

kolmapäev, 30. september 2015

Kuluüvitistest ja autudest ja tõest ja õigusest

Et kõik puhtsüdamlikult ülesse tunnistada nigu oli, pian alustama sellest, et Rõivase Taavi kutsus mu ükspäe' välja, et tema on mures kuluüvitiste pärast. Rahvas nuriseb ja leheahvroameeriklased kirjutavad oma seitungites ehk portaalides kõiksugust jampsi ja rõvedat laimu kokku. Ja see paneb riigikogu ja valitsuse populaarsusele põntsu. Et sina, Juhan, oled üits vanem ja targem ärrasmees, võtad ehk mittevormaalses õhkkonnas mõned kõikse ullemad passatskid ette ja vahetad paar sõbralikku sõna? Mudu akkavad varsti kuukulgureid liisima, et valijatega kohtuda vaja ja nende valijad põhiliselt Kuu peal elavadki. Kusjuures lollide vabanduste põhjal võiks seda uskuma jääda küll. Mul mudugi käsi kõrva ääres, et pääministri sõna on säädus, sest sinu on riik ja vägi ja kaapu kuni järgmiste valimisteni, aamen. Ärgu muretsegu, tulevasse eelarvesse võib rahuliku südamega kuluüvitiste kohale nulli kirjutada.

Juba mõni tund iljem istusidki Sarapuu Kersti ja Sultsi Märt ja Talve Tanel ja Stalnuhhini Mihhail mul kenakesti kabinetis reas. Ma avasi meie väikse koosoleku, et aitüma tulemast ja prubleemiks on kuluüvitised. Nelik noogutas innukalt ja Kersti tähendas, et need on tõesti nirud. Autu liisimismaksust ei jää tuhkagi üle. Ma kasutasi' juhust ja sorkasi' vahele, et oleneb autust. Mercedes-Benz GL 500 4MATIC-ust vast tõesti ei jää. Peab siis kohe kõikse kallima massina massumaksja rahaga liisima? Kersti vasta, et see on jälk vale! Üits LaFerrari FXX K maksis märksa rohkem. Ja 4MATIC on väga hea autu, igale poole pääseb ligi. Rabasse matkam... eee... valijatega kohtuma mudugi.

Kus pagana kolkas su valijad elavad, kuhu ühtki normaalselt läbitavat teed ei vii, ägestusi' ma? Põle nigu kuulnd, et Järva- ja Viljandimaa oleksid üleöö läbitungimatusse džungelisse kasvand. Või valivadki sind ain't säärased, kes oma liigikaaslastega ei suhtle ja ilmaelust ööd ega mütsi ei jaga? Ja sina, Märt? Mis lumeorkaanid sul sial Põhja-Tallinnas ringi möllavad, et ainult BMW X5-ga läbi pääseb? Ja sina, Tanel? Kuda sa, õnnetu, oma Dodge Ram 1500 Sport Crew pikapiga siia keskhvraktsiooni koosolekule ää eksisid? Ja sina, Mihhail? Pojaraas ja teinepuul põrutavad sul massumaksja raha eest liisitud maasturitega mööda ilma ringi, a' endal põle sul juhilubagi?

Ni bizdii, bljää, vihastas Mihhail. Ja et ku ma riigikogus tema kõnede a'al ei magaks ehk vahel mõne tema kirjutatud ariva artikli Päälinna lehes läbi loeksin, saaksin ma väga ästi aru, miks talle lube ei antud. Riigikogussegi saamisega oli tükk tegu. Ja tema seisab oma valijate eest lõpuni ega lahku riigikogust enne, ku on igale narvakale kuluüvitise eest vähemalt Honda CR-V liisinud. Ja see, et tema oma suguvõsast alustas, on apsaluutselt puhas juhus. Tanel lõi sekka, et tema armastab oma valijaid kohe nii palju, et provva kodus armukadedaks muutub. Ja tema ei luba oma valijaid äbisse saata, et nende sotsist rahvasaadikul nirum autu on ku mõnel kapitalistlikul kiskjal. Läks oma sõnadest nii püha klassiviha täis, et lõi laulugi lahti, et nüid üles, keda needus rõhub... Märt jälle kuulutas, et tema luksusmaastur kuulub kõikidele Eestimaa õpetajatele. Selles mõttes, et nonde palgatõus lükkub nüid tsipa edasi.

Ma tähendasi, et needsamad valijad on kuluüvitiste pääle väga kurjad. Mida nood ka kuluüvitistest teavad, pareeris Mihhail, neil ju kuluüvitisi endil põle. A' lõugu laksutama on küll kohe mihklid, täpsustas Märt. Kersti löristas taskurätti, et see õudne kadedus toob talle alati pisara silma.

Ku õige ostaks endale autud ikke oma palga eest, otsisi' ma miskit kunsensust ehk lahendust, see ju päris pirakas ja... Nelik läks näust alliks. Oma palga eest, sosistas Märt, endal si'uke nägu ees, nigu oleks kaapulast näind. Tanel lõi väriseva käsi täiesti ebaproletaarlikult risti ette. Ja Mihhail tähendas, et Narvas lüüakse sihukste sõnade eest kohe kasti. Kersti võttis mu käe ellalt pihku, et Juhan, mis suga ometi juhtund on? Sa räägid juba nigu... ei tahaks seda valju äälega välja üteldagi, a'... nigu mõni ajakirjanik kohe!

Ja siis jõudis mulle kah kohale! Kerstil oli ju tuline õigus! Mida ma ommeti teen!? Mis mul ommeti akkas!? Tundsin, kudas läen näust punaseks ja silmade ees oli nigu miski udu. Läbi selle nägin ähmaselt neliku mõistvalt naeratavaid nägusid. Pole ullu, Juhan, sellised ood on meilgi kunagi peal käind, püüdis Kersti mind lohutada. Istud mõne aasta riigikogus ja läeb üle. Pervõi rass prastim, lõi Mihhail käega ja lisas vist midagi intiimsuhete kohta mu emaga, ma ei jaga seda vene keelt ästi. See on äbitunne, seletas Märt koolipapalikul toonil. A' üits õige Eestimaa riigimees piaks oma ädadest ikke üle olema. Ja Tanel tervitas mind tulemast töölisklassi ridadesse. Vaat sellised toredad kulleegid on mul! Ja ku ma nüid mõtle', millise sulas*taga on meie tindisolkijad need ausad ja Eestimaa pärast südant valutavad riigiisad (ja ühe -ema ka) üle valand, siis tõmbuvad käed iseenesest rusikasse.

Estõunian Eerist ja tõest ja õigusest

Et kõik puhtsüdamlikult ülesse tunnistada nigu oli, pian alustama sellest, et paar päiva tagasi sadas mulle kabinetti sisse Miikaeli Kristen, endal õnnistatud nägu peas. Et Juhan, mul tuli üits mõte. Ma toibusi etke üllatusest ja tahtsi just küsida, et kas hakkad nüid raha kilekottide asemel ilusasti paberkottidega vedama, näe, rahvas ja žurnalistid on kole kurjad su keskkonnsäästmatu suhtumise pärast? A' Kristen jõudis ette ja purskas ühe ingetõmbega, et tema tiab, kuda Estõunian Eer mülkast välja tirida. Tuleb lihtsalt rohkem lendama akata. Mastaabid, Juhan, mastaabid!

Ma sügasi kukalt, et jah, tõsi ta ju on, a' nende satraapidega on kah omad konksud. Näituseks kuhu sa ikka nii väga põrutad? Kas Njuu Jorki ja Pannikokki?

Miks nii kaugele, küsis Kristen kavala naeratusega. Raiskab ain't kõvasti penssu ja kongurentsija on ka kole kõva. Et ei, tulevikus akkab Estõunian Eer lendama oopistükkis Tabasallu, Keilasse, Sauele, Sakusse, Peetri külla ja Viimsisse. Kas ma põle siis märgan'd, mihuke soodom ja komorra iga jummala ommik ja õhta Tallinast väljuvatel teedel käib? Rahvas istub ummikutes, mudugi läheb ing täis ja pärast kirjutavad kommentaariumides ausate riigimeeste ja paari -naise kohta ka igasugu ilget valet ja roppust kokku. A' lennukiga oled viie mintsaga nigu niuhti tööl või kodus. Rahval tuju hia ja varsti oles' elu siin Maarjamaal nigu Vahitorni esikaanel. Nii saaks meie rahvuslik lennukumpanii veel rahvuslikumaks ja...

Ma sai mahti vahele susata, et Kristen, see on sul nüid üks uvitav mõte küll, a' vaata, lennukid piavad ju kusagil õhku tõusma ehk maanduma ka ja tiadupärast näituseks Peetri külas lennurada põle? A' Kristen vastas, et ta on sellele ka mõeld. Maanduda põlegi vaja, ku kohale jõuab, võtab lennumassin lihtsalt tuure maha ja reisijad üppavad parašüütidega alla. Korduvkasutatavatega. Lastel ka hia lehvitada ja näpuga taevasse osutada, et näe, emme, issi tuleb. Siis ümberpöörd ja Ülemistele uue satsi järele. Ehvektiivus missugune!

Ästi, kostsi ma, a' ommikul? Kuda sa nad jälle peale korjata mõtled? Kristjan sügas kukalt, et seda piab veel kaaluma. Vahest piimiks pardale? Ta olla seda tehnuluugiat oma ihusilmaga ühes Star Treki vilmis näind. A' selle küsimuse lahendamise võiks ka ekspertidele jätta. Las teevad ka tsipa tööd, ega's puliitikud pia nende eest kõike kah ette ja taha ää tegema.

Seoses sellega tuli mul miskit meelde ja ma küsisi, et mis Palmeri Jaan su plaanist arvab ka? Kristen kehitas õlgu, et ei tia veel, mees viidi poole jutu pialt kiirabiga minema ja ku Kristen teda selles küsimuses iljem aiglas külastas, püüdis endal lõunaroa kõrvale antud plastmassnoaga veene läbi nüsida. Kade ilmselt, et ise selle kuldaväärt mõtte peale ei tulnd. Ja mis pileti inda puutub, siis eks ta tsipa kallis tule, a' selle võib ju kuluüvitistesse surada.

Pastoi prat, sai ma taas mahti vahele torgata, meie võime ju sinuga küll, a' tavainimesed? Kristen läks näust valgeks, et kas neil siis kuluüvitisi põlegi!? Nii ei saa ju ültse elada! Mille eest nad siis lastele panaane ostavad ehk Dodge Ram 1500 Sport Crew maastureid liisivad? Ma püüdsi teda küll lohutada, et ega's ma ka täpselt tia, seitungites lihtsalt kirjutavad nii, a' need ajavad mudugi enamasti puhast lora ja ässitavad inimesi oma armastatud juhtide vasta üles. Kristeni lõi see uudis ikka kõvaste rööpast välja. Pomises veel kabinetist välja taarudes ukselgi, et polegi kuluüvitisi, lissalt ei ole, mitte punast eurusentigi... Eeltoodu on värvikas näide meie rahvajuhtide ränkraskest ja vastutusrikkast tööst. A' ma looda, et Kristen oma innuvatiivse idee ikka läbi surub ja Eesti rahvas võib taaskord veenduda, ku tarkade ja ettenägelike riigimeestega (ja paari -naisega ka) teda õnnistatud on.

Lisalugemist:
Michal: Estonian Airi haare peab kahjumist pääsemiseks suurenema

MMS-ist ja tõest ja õigusest

Et kõik puhtsüdamlikult ülesse tunnistada nigu oli, pian alustama sellest, et täna surus üks äraneetud leheahvroameeriklane mu Toompea lossi suitsukambris nurka. Surkas tiktuhvuni nigu revolveri nina alla, et Juhan, Eesti rahvas tahab tiada, mida teie MMS-ist arvate? MMS-ist? Ma põld sihuksest kuuldki ja tähendasi' sestap, et siin ei maksa otsustamisega kiirustada ja asjale tuleb läheneda tulevikuperspektiivist ja oolega kaaluda Eesti ja meie NATU partnerite uvisid ja... A' tema, kuramus, ei läin'd õnge. Viskas, et ole nüid, Juhan, räägi asjast, ega's sa riigikogu kõnepuldis ole. Suurivaevu sain teise ää veendud, et hetkel kole kiire, sest kuhe tuleb seitsmeteistkümnendamale lugemisele jalgrattakiiveri kohustusliku kandmise sääduse muutmise sääduse täiendamise sääduse rakendamise sääduse viies ridaktsiuun ja ku ma ei ääleta, saavad tagajärjed Eesti jauks katastroohvilised olema. Et küll ma iljem meili teel vastan.

Tagasi kabinetis tegin kiiresti inter neti lahti, et vaatan õite järele, mis kuramus see MMS säherdune on ka? Ja mis ma loen!? Et MMS on üits igavesti tore rohi, mis ravib kohe kõiki aigusi siin maamuna pial ja mõnesid teistpoolsusest pärinevaid viil lisaks. Ja kõik on kohe tiaduslikult tõestatud. Juba Jeesuke kasutanud surnute elluäratamiseks MMS-i. Ja tarvitses vaid eal aldjal Tuhkatriinu peale pisut MMS-i pritsida, ku see juba imekauniks printsessiks muutus. Paraku akkas tüdruk iljem koonerdama ja ei taht' rohkem MMS-i osta ja muutus jälle räpaseks teenijaplikaks tagasi. Paras talle, istugu nüid iirte keskel ahju ääres ja närigu oma kõrvitsat ja usaldagu end päävoolu meditsiini oolde!

Ma kõllasi kohe Ossinovski Jevgenile, et tavai, tühista nüid otsemaid kõik Aigekassa ravimianked ja osta nõnnaviisi säästetud raha eest MMS-i. Mul on üits uus inter neti tuttav, Kukuškini Merili, tema käest saab ulgi odavalt. Jevgeni jälle, et nii vara ommikul ei tasu nüid kah jooma akata. Tema on alati selle vasta old, et Toompea lossi puhvetis alkahooli müüakse, eriti veel enne istungite algust. Pärast tao pääd vasta lauda, ku vastavõetud säädusi loed. Näituseks eelmine nädal võttis riigikogu ühe poolde öösse veninud istungi lõpus vasta uue maksusääduse, kus oli kirjas ainult, et "makske makse, raisk, maksku mis maksab, kuni kops lä'eb üle maksa". Ma tahtsi' just seletama akata, et see oli üits suur erand ja Grääzini Igori sünnipäe' kah veel ja ei maksa nüid kohe üldistama akata, a' tema pani juba toru ää.

Siis ma mõtlesi', et alusta' pigem tasa ja targu ja helistasi' keskaiglasse. Et alloo, teil on seal sees üits patsient Savisaare Etkar? Andke talle ruttu MMS-i juua, kohe paar liitrit. Ja ku ta seepiale verist vahtu piaks akkama suust välla ajama, siis ärge muretsege, lihtsalt organism puhastub nõnnaviisi mürkidest. Ja ku MMS-i üle peaks jääma, siis määrige tal sellega jalakönti, kasvab uus jalg alla. Vähemalt inter netis kirjutas, et ühel 'meeriklasel kasvas. Tohter tähendas seepiale, et oodake palun üits etk, ma ühendan teid kumpetentse kulleegiga. Torust kostis tuut-tuut-tuut ja alloo, psühhiaatriaaigla kuuleb. Ma siis tutvustasi' end, et Juhan P. riigikogust siinpool. Tema jälle, et vabandage, a' selle aiguse vasta veel paraku ravi puudub. Ku uusi valimisi mitte arvestada. Ja pani kah toru ää.

Nüid kargas mu ing täis ja järgmine kõne läits otseteed ravimiametisse. Et olgu ead ja kerigu jalad istumise alt välla ja tehku oma tüüd kah ja seletagu tohteritele ja tullele sisserändaja pujast ministerile ää, mis on üits tõeline ruhi ja mis ravimimahvia kokkukeedetud mürk. Nemad jälle, et Juhan, sa said Kenderi Kauri iljutisest miitingust valeste aru. Ja kanepi tõmmamine ei ole Eestimaal sääduslik. Rääkimata juba nende @-märgiga rõõmsavärviliste tablettide krõbistamisest. Ja panid kah toru ää.

Ma nüid istu' siin ja mõtle' irmuga, et see ravimimahvia, millest inter netis kirjutas, on ikke irmvägev ja igale puule oma jäledad kombitsad sirutand. Lissalt õudne mõeldagi, mis oles' võind juhtuda, ku ma asjale jälile põleks saand. Vähemasti korra oli neist tindisolkijatest kasu kah! Eestimaa rahvale tahan ma aga ütelda, et ärgu muretsegu, ma parrikadeerisi' end oma kabinetis ää ja võitlen MMS-i ja tõe ja õiguse eest kuni viimse põlvepikku poisikeseni!